جستجوی پروژه

ریال
ریال
  • توسط : احمد
  • هزینه در نظر گرفته شده : 10,000-1,000,000 ریال
  • تعداد پیشنهاد دهندگان : 0
  • وضعیت پروژه: در انتظار
  • ارسال شده در : 3 روز قبل

سلامچنتا فیلم کوتاه و بلند داریم که به یک صدای خوب برای ترجمه و ددوبله آنها نیاز داریمبا تشکر

  • گروه: شبکه و فناوری اطلاعات
  • زیر گروه: موارد دیگر
ciscoCorelMCITPMCSA