جستجوی پروژه

ریال
ریال
  • توسط : rahil
  • هزینه در نظر گرفته شده : 11,111 ریال
  • تعداد پیشنهاد دهندگان : 4
  • وضعیت پروژه: در انتظار
  • ارسال شده در : 3 هفته قبل

ترجمه دقیق و روان و قابل فهممقاله در پیوست موجود است.اگر توانایی انجام این کار را دارید لطفا قیمت خود را پیشنهاد دهید.

  • گروه: ترجمه
  • زیر گروه: کامپیوتر و تکنولوژی
انگلیسی به فارسی