جستجوی پروژه

ریال
ریال
ویژه
 • توسط : rahil
 • هزینه در نظر گرفته شده : 11,111-11,111 ریال
 • تعداد پیشنهاد دهندگان : 3
 • وضعیت پروژه: در انتظار
 • ارسال شده در : 2 روز قبل

ترجمه دقیق و روان و قابل فهممقاله در پیوست موجود است.اگر توانایی انجام این کار را دارید لطفا قیمت خود را پیشنهاد دهید

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: کامپیوتر و تکنولوژی
انگلیسی به فارسی
 • توسط : پیانو
 • هزینه در نظر گرفته شده : 10,000-500,000 ریال
 • تعداد پیشنهاد دهندگان : 1
 • وضعیت پروژه: در انتظار
 • ارسال شده در : 2 هفته قبل

مترجم باید اطلاعات عمومی در رابطه با موسیقی و سازهای موسیقیایی داشته باشد.در برخی موارد فایل یا لینک ویدئو در اختیار مجری قرار داده می‌شود و مجری میبایست بصورت ...

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: عمومی
انگلیسی به فارسی
 • توسط : مهرداد
 • هزینه در نظر گرفته شده : 5,000,000-10,000,000 ریال
 • تعداد پیشنهاد دهندگان : 12
 • وضعیت پروژه: در انتظار
 • ارسال شده در : 2 هفته قبل

ترجمه 100 صفحه متون انگلیسی کوتاه

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: عمومی
انگلیسی به فارسی