جستجوی پروژه

ریال
ریال
 • توسط : nariman
 • هزینه در نظر گرفته شده : 1,000,000-2,500,000 ریال
 • تعداد پیشنهاد دهندگان : 4
 • وضعیت پروژه: در انتظار
 • ارسال شده در : 2 روز قبل

ترجمه ویژگی های ابزارآلات دیوالتجهت آشنایی با حجم پروژه به سایت زیر مراجعه فرمایید:http://www.dewalt.ae

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: عمومی
انگلیسی به فارسی
 • توسط : mohammad
 • هزینه در نظر گرفته شده : 2,000,000-2,500,000 ریال
 • تعداد پیشنهاد دهندگان : 3
 • وضعیت پروژه: در انتظار
 • ارسال شده در : 2 روز قبل

ترجمه ویژگی های ابزار آلات PROXXONجهت آشنایی با حجم پروژه به سایت زیر مراجعه کنید:proxxon.com

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: عمومی
انگلیسی به فارسی
 • توسط : nariman
 • هزینه در نظر گرفته شده : 1,000,000-2,500,000 ریال
 • تعداد پیشنهاد دهندگان : 4
 • وضعیت پروژه: در انتظار
 • ارسال شده در : 2 روز قبل

ترجمه ویژگی های ابزارآلات بوشجهت آشنایی با حجم پروژه به سایت زیر مراجعه فرمایید:http://www.bosch-professional.com/ae/en

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: عمومی
انگلیسی به فارسی
 • توسط : mohammad
 • هزینه در نظر گرفته شده : 1,000,000-2,500,000 ریال
 • تعداد پیشنهاد دهندگان : 5
 • وضعیت پروژه: در انتظار
 • ارسال شده در : 2 روز قبل

ترجمه ویژگی های ابزار آلات AEGجهت آشنایی با حجم پروژه به سایت زیر مراجعه فرمایید:aeg-powertools.eu

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: عمومی
انگلیسی به فارسی
 • توسط : mohammad
 • هزینه در نظر گرفته شده : 1,000,000-2,500,000 ریال
 • تعداد پیشنهاد دهندگان : 4
 • وضعیت پروژه: در انتظار
 • ارسال شده در : 2 روز قبل

ترجمه ویژگیهای ابزارآلات ماکیتاجهت آشنایی با حجم پروژه به سایت زیر مراجعه کنید :makita.ae

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: عمومی
انگلیسی به فارسی
 • توسط : مصطفی
 • هزینه در نظر گرفته شده : 2,000,000-10,000,000 ریال
 • تعداد پیشنهاد دهندگان : 10
 • وضعیت پروژه: در انتظار
 • ارسال شده در : 1 ماه قبل

استخدام مترجم زبان انگلیسی پاره وقت در کل کشور،ترجمه در منزل و غیر حضوریبه 150 مترجم زبان انگلیسی پاره وقت در کل کشور به صورت ترجمه غیرحضوری و در منزل برای انجام ...

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: عمومی
انگلیسی به فارسی