جستجوی پروژه

ریال
ریال
ویژه
  • توسط : فرزانه
  • هزینه در نظر گرفته شده : 800,000-1,000,000 ریال
  • تعداد پیشنهاد دهندگان : 5
  • وضعیت پروژه: در انتظار
  • ارسال شده در : 2 روز قبل

ترجمه از صفحه 183 الی 204 فقط همین 20 صفحه

  • گروه: ترجمه
  • زیر گروه: مدیریت
انگلیسی به فارسی