جستجو فریلنسر

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ کتاب

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ متن

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ از روی فایل تصویری

 • گروه: طراحی گرافیکی
 • زیر گروه: طراحی بنر و پوستر

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ از روی فایل صوتی

دانشجو کارشناسی رشته مدیریت بازرگانیآشنایی کامل به نرم افزارهای آفیس و فتوشاپ

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ از روی فایل تصویری

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ کتاب

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ متن