جستجو فریلنسر

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: مترجم در محل

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه دانشگاهی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: پزشکی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: عمومی

 • گروه: طراحی سایت و توسعه وب
 • زیر گروه: طراحی سایت شرکتی

لیسانس برق الکترونیک از دانشگاه تهران ..

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: موارد دیگر