جستجو فریلنسر

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: مترجم در محل

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه دانشگاهی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: متن پزشکی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: متن عمومی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: متن پزشکی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: متن عمومی

 • گروه: طراحی سایت و توسعه وب
 • زیر گروه: طراحی سایت جديد

لیسانس برق الکترونیک از دانشگاه تهران ..

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: موارد دیگر

درود.رومینا پویامهر هستم.کارشناس ارشد مهندسی برق الکترونیک و دانشجوی دکترای واحد علوم و تحقیقات.دارای 2سال سا..

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه دانشگاهی

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی، گدراندن دوره مترجمی زبان انگلیسی در موسسه علامه قطب راوندی، دارای مدرک T.T.C، ..

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: متن IT