جستجو فریلنسر

سمیه علیمحمدی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: مترجم در محل
مینو کیا

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: مترجم در محل
مینا مولایی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: مترجم در محل
امید زارعی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: متن پزشکی
امیر تولائی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: متن IT
سهیلا نجف نژاد

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: فيلم و صدا
حسین قاسمی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: متن عمومی
Farzad Ghasemi

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: متن عمومی
شیوا ساداتی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: مترجم در محل