جستجو فریلنسر

زهرا جعفرنژاد

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه مقطع دبیرستانی
محمد کاظمی

 • گروه: شبکه و فناوری اطلاعات
 • زیر گروه: طراحی و پیاده سازی دیتابیس
هومن سهرابی

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه دانشگاهی
پیمان پالیزی

 • گروه: برنامه نویسی موبایل و کامپیوتر
 • زیر گروه: برنامه نویسی iOS
سپیده تشکری

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه مقطع دبیرستانی
محمد سیفی

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه دانشگاهی
ساتیار سلماسی

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه دانشگاهی
فرهاد حسن زاده

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: موارد دیگر
حسین طرهانی

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه دانشگاهی
محمد سهلی

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه مقطع دبیرستانی