جستجو فریلنسر

فرحناز شماع زاده

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ از روی فایل صوتی
روشنک حجازی فر

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ متون و مقالات
فرشید وحدتی نیا

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ کتاب
مونا فریدو

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ متون و مقالات
مهدی عشقی

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ متون و مقالات
زینب رضائی

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ از روی فایل تصویری
ساره سیدحائری

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ از روی فایل صوتی
مرتضی حیدری

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ متون و مقالات
سیدحامد میرعظیمی

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ متون و مقالات