جستجو فریلنسر

حسین کاردگر

 • گروه: برنامه نویسی موبایل و کامپیوتر
 • زیر گروه: طراحی بازی رایانه ای
امین کارگر

 • گروه: برنامه نویسی موبایل و کامپیوتر
 • زیر گروه: برنامه نویسی کامپیوتر
نگار مشتاقی

 • گروه: برنامه نویسی موبایل و کامپیوتر
 • زیر گروه: برنامه نویسی iOS
Arman Yp

 • گروه: شبکه و فناوری اطلاعات
 • زیر گروه: طراحی و پیاده سازی شبکه
مجتبی جعفری

 • گروه: برنامه نویسی موبایل و کامپیوتر
 • زیر گروه: برنامه نویسی اندروید
Farideh Moazeni

 • گروه: برنامه نویسی موبایل و کامپیوتر
 • زیر گروه: برنامه نویسی کامپیوتر
امین خزاعی

 • گروه: برنامه نویسی موبایل و کامپیوتر
 • زیر گروه: برنامه نویسی کامپیوتر
حمید روحانی

 • گروه: برنامه نویسی موبایل و کامپیوتر
 • زیر گروه: برنامه نویسی کامپیوتر
Sina sone Sone

 • گروه: برنامه نویسی موبایل و کامپیوتر
 • زیر گروه: برنامه نویسی کامپیوتر