جستجو فریلنسر

سمیه علیمحمدی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: مترجم در محل
حامد ابراهیمی

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه دانشگاهی
زهرا کاشی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: متن پزشکی
مجتبی اظهری

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: متن پزشکی
بهداد اورکی کوه شور

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: متن عمومی
فاطمه حیدری

لیسانس برق الکترونیک از دانشگاه تهران ..

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: موارد دیگر
رومینا پویامهر

درود.رومینا پویامهر هستم.کارشناس ارشد مهندسی برق الکترونیک و دانشجوی دکترای واحد علوم و تحقیقات.دارای 2سال سا..

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه دانشگاهی
بهار تهرانی

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی، گدراندن دوره مترجمی زبان انگلیسی در موسسه علامه قطب راوندی، دارای مدرک T.T.C، ..

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: متن کامپیوتر و تکنولوژی
مصطفی جراحی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: متن عمومی
زینب رضایی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: متن مهندسي