جستجو فریلنسر

Hassanali Fasihi

 • گروه: كمك كار مديران(تبليغات و بازاريابي)
 • زیر گروه: بازاریابی اینترنتی
رضا حسن پور

 • گروه: كمك كار مديران(تبليغات و بازاريابي)
 • زیر گروه: موارد دیگر
جعفر بهرام زاده

مدیر تیم آموزش کسب وکار تضمینی دراینترنت ..

 • گروه: كمك كار مديران(تبليغات و بازاريابي)
 • زیر گروه: افزایش بازدید کننده و بالا بردن ترافیک سایت
Nafiseh Tofangsaz

 • گروه: كمك كار مديران(تبليغات و بازاريابي)
 • زیر گروه: تولید محتوا برای سایت
قدسیه کمالی

 • گروه: كمك كار مديران(تبليغات و بازاريابي)
 • زیر گروه: تبلیغات محیطی
ندا خالقی

 • گروه: كمك كار مديران(تبليغات و بازاريابي)
 • زیر گروه: بازاریابی اینترنتی
حمید زالی

 • گروه: كمك كار مديران(تبليغات و بازاريابي)
 • زیر گروه: تولید محتوا برای سایت