جستجو فریلنسر

حسین قاسمی

 • گروه: ترجمه
 • زیر گروه: متن عمومی
حسین طرهانی

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه دانشگاهی
محمد سهلی

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه مقطع دبیرستانی
حسین بهاری چهار قلعه

تخصصات من : ..

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: موارد دیگر
فاطمه حیدری

لیسانس برق الکترونیک از دانشگاه تهران ..

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: موارد دیگر
Afshin Shefaei

 • گروه: تایپ
 • زیر گروه: تایپ متون و مقالات
رومینا پویامهر

درود.رومینا پویامهر هستم.کارشناس ارشد مهندسی برق الکترونیک و دانشجوی دکترای واحد علوم و تحقیقات.دارای 2سال سا..

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه دانشگاهی
مسعود قربانى

 • گروه: آموزش
 • زیر گروه: آموزش زبان
بهناز خواجه پور

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه دانشگاهی
حسین موحدیان عطار

 • گروه: پروژه های تحقیقاتی
 • زیر گروه: پروژه دانشگاهی